Takiyye Caiz mi?

Sual: Devlet adamları laik/seküler bir devlet düzeninde İslami hükümleri getirmek için İslâmiyete aykırı bazı fiiller içine girebilir mi? Takiyye yapabilirler mi? Cevap: İslâmî hükümlerin hâkimiyeti, ancak Mehdi aleyhirrahme devrinde mümkün olabilir. Müslümanların iyiliği için ilm-i siyasete dikkat etmek, politikacılar ve herkes için lazımdır.  Cenab-ı Peygamberin Mekke devri, hatta Hudeybiye Musalahası numunedir. Ehl-i sünnet kaynaklarında takiyye…

Helal Ve Haramlara Dair Sualler

Sual: Hayvanları kısırlaştırmak caiz midir? Cevap: Hayvanları kısırlaştırmak caiz değildir. Zira fıtratullahta (Allah’ın yaratışında) zaruretsiz değişiklik yapılamaz. Ancak azgın hayvanı sakinleştirmek veya cılız hayvanı semizletmek için yapılabilir. Mesela öküz, kısırlaştırılmazsa, yani husyeleri alınmazsa, çifte koşulamaz. Koç, etrafını vurursa; at, sahibini bindirmezse, kısırlaştırılır. Zarar veren kedi, köpek gibi hayvanları, acı çektirmeden öldürmek caizdir. Sual: Ekstrem sporlar ve motor sporları…

Erkeklerin Saç Uzatması Caiz Mi?

Sual: Erkeklerin saçlarını uzatması, örmesi veya tepesinde ya da ensesinde toplaması caiz midir? Cevap: Fetâvâ-i Hindiyye’de diyor ki: “Erkeğin saçını iki tarafa taraması veya tıraş etmesi sünnettir. Bir erkeğin, saçını örmeden, kulak ortası ve omuz başına kadar uzatması caizdir. Uzayan kısmı büker ve örerse, mekruhtur. Bu hâl, kâfirlere benzemektir.” Daha fazla örmeden bile uzatmak, kadınlara…

Satranç Oynamak Caiz Mi?

Sual: Satranç oynamanın hükmü nedir? Cevap: Satranç oynamak, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre tahrimen mekruhtur. İmam Ebu Yusuf’a ve İmam Şâfiî’ye göre, kumarsız olursa ve farza mâni olmazsa mubahtır. Bütün oyunlar da böyledir. “Satranç oynayan, elini domuz kanına daldırmış gibidir” meâlindeki hadis-i şerifi, bu âlimler böyle tefsir etmişlerdir. Osmanlı padişahlarının, bilhassa Yavuz Sultan…

Sünnet Olmaya Dair Sualler

Sual: Çocuk doğar doğmaz iki üç gün içerisinde sünnet ettirmek câiz midir? Cevap: Sünnet yaşı hakkında bir hüküm bildirilmemiştir. Doğumdan bulûğa kadar câizdir. Doktor Necmeddin Ârif Bey, 1925’de İstanbul’da basılan “Ameli Cerrahi” kitabında diyor ki (Yahudiler çocuk 7 günlük iken, müslümanlar, herhangi bir zamanda sünnet yapar. Sıhhi faydasından dolayı Avrupa ve Amerika’da birçok hristiyanlar da,…

Nazar Değmesine Dair Sualler

Sual: Nazar boncuğu takmak caiz midir? Nazar gerçek midir? Cevap: Câizdir. Böylece bazı gözlerde nazar değmesine sebep olan zararlı şualar, o boncuğa isabet eder. Nitekim Hindiyye’de, ekin ve bostan tarlalarına, nazar değmesin diye, hayvan kafatası asmakta mahzur yoktur diyor. Nazar boncuğunu şirk olarak vasıflandıranların, bundaki tesirin kat’i olduğuna inanmak hâline münhasır olduğu söylenebilir. Müşrikler, nazarı…

Altın Ve Gümüş Eşya Kullanmak Caiz Mi?

Sual: Gümüş veya altın tepsi, çay kaşığı kullanmak caiz midir? Hepsi gümüş olursa ya da karışımlardan biri gümüş olursa ya da gümüş kaplama olursa hükmü ne olur? Cevap: Kadın olsun, erkek olsun, altın ve gümüş kap ile yemek, içmek, kullanmak tahrimen mekruhtur. Altın ve gümüş kaşık, saat, kalem, abdest ibriği, bıçak, sandalye ve benzeri şeyleri…

Muska Taşımak Sünnet Mi?

Sual: Üzerinde muska taşımanın sünnette delili var mıdır? Cevap: Ukbe bin Mâlik rivayet ediyor: Resulullah aleyhisselâma muska yazdığımızı arzettik. O da yazdığınız muskaları bana getirin. Bunlarda şirk olmadıkça, beis yoktur, buyurdu. Bu, Müslim ve Ebû Dâvud’da vardır. Kur’an-ı kerimin her harfi şifa olduğuna göre, bunu okumak ve üzerinde bulundurmak da faydalıdır. İbni Âbidin’de diyor ki:…

Evde İnternet Olmalı Mı?

Sual: Evde televizyonda haberleri ve dokümanter filmleri seyrediyoruz. Çocuklar internet kafede oyun oynuyorlar. Bunları eve bağlamak için eve internet bağlatmamın mahzuru var mıdır? İnternetten müziksiz ilahi dinleyen sevap kazanır mı? Cevap: Teknoloji zamanı yiyen bir kurttur. Bugün televizyon, birçok lüzumsuz ve zararlı program ile insanın zamanını çalmakta, kendine, ailesine ve çevresine karşı mükellefiyet ve mesuliyetlerini yerine getirmesine…

Vesveseye Dâir Sualler

Sual: Şüphe yakîni yok etmez ne demektir? Dinî konularda ben hep vesveseliyim. Şöyle oldu mu, böyle oldu mu diye bir şüphem bitip diğeri başlıyor. Bana yardım eder misiniz? Cevap: Şüphe, iyi bilinen bir şeyi iptal etmez. Abdest alındı. Bozulduğunda şüphe var. Bozulmadı kabul edilir. Abdest yakîndir. Bozulması şüphedir. Vesvese şeytandandır. İnsanı günaha, dinden çıkmaya kadar…