Mektubat Önsözü

İşte budur, miftah-ı genc-i kadîm: Bismillahirrahmanirrahim. Allahü teâlâ, dünyada bütün insanlara acıyor. Faydalı şeyleri yaratıp, dostu ve düşmanı ayırmadan, herkese gönderiyor. Ahirette, Cehenneme gitmesi gereken müminlerden tövbe etmeyenlere ihsan ederek, onları affedecek, Cennete kavuşturacaktır. Her canlayı yaratan, her varı, her ân varlıkta durduran, hepsini korku ve dehşetten koruyan yalnız Odur. Böyle yüce bir Allah’ın şerefli…

Mektubat Şiiri

Aşkın bağında açan güllere, bülbül olan, İslâmın hasret ile beklediği kahraman, Maşukunun aşkından yanıp yanıp kül olan, Ağlasa yeri vardır, seni görmeyen zaman! İlmile irfanile sâhip olan (Sıla)ya, İki temel bilgiyi, vasleden bir araya, dalıp uçsuz bucaksız, o muazzam deryaya, Ve bu zikir deryasından en büyük payı alan! Kimi sahile gider ve bu bana yeter…

1. Mektup

Bu mektup, kendi mürşidi, Evliyânın büyüğü, kalp ilimlerinin mütehassısı (Bâkî Billah) hazretlerine yazılmıştır. İsm-i zâhire bağlı olan halleri ve Arşın üstündeki makâmlara yükselmeyi ve Cennetin derecelerini ve bazı Evliyânın mertebelerini bildirmektedir: Kâmil ve herkesi kemâle kavuşturan, velâyet derecelerine ulaşmış, nihâyeti başlangıça yerleştirilmiş olan yolda gidenlerin önderi, Allahü teâlânın beğendiği dinin kuvvetlendiricisi, şeyhimiz ve imamımız şeyh…

2. Mektup

Bu mektup, yine büyük mürşidine yazılmıştır. Terakkîlerini ve Allahü teâlânın ihsanlarını bildirmektedir: Kölelerinizin en aşağısı olan Ahmed’in yüksek makâma dilekçesidir. İstihâre yapmamızı emir buyuran mektubu, Ramazana yakîn bir zamanda Mevlânâ Şâh Muhammed getirdi. Ramazandan önce kapınızın eşiğini öpmekle şereflenmek için vakit bulamadım. Ramazandan sonra bu şerefe kavuşmayı düşünerek seviniyorum. Yüksek teveccühlerinizin bereketi olarak, Allahü teâlâdan…

3. Mektup

(Sevdiklerinin Hâlleri Hakkında) Bu mektup, yine büyük mürşidine yazılmıştır. Sevdiklerinin belli bir makâmda kaldıklarını, birkaçının bu makâmı geçtiklerini ve tecellî-i Zâtî makâmlarına kavuştuklarını bildirmektedir: Yüksek makâmınıza sunulur ki buradaki sevdiklerimiz ve oradaki sevdiklerimizden her biri, bir makâmda kalmışlardır. Onları bu makâmlardan kurtarıp çıkarmak güç oluyor. O makâmlara yakışan bir kuvveti kendimde bulamıyorum. Yüksek teveccühleriniz ve…

4. Mektup

Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Kıymeti çok büyük olan Ramazan ayının üstünlüklerini ve (Hakîkat-i Muhammedîye)ye bildirmektedir: Hizmetçilerinizin en aşağısı olan Ahmed, yüksek katınıza sunar ki çok zamandan beri yüksek kapınızın hizmetçilerinin hallerini bildiren mübarek mektubunuza kavuşmakla şereflenemedim; gözlerim yoldadır. Mübarek Ramazan ayının gelmesi hayırlı olsun. Bu ayın Kurân-ı Kerîm ile tam bağlılığı vardır. Bu…

5. Mektup

Bu mektup, yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Kendisini çok sevenlerden Hâce Bürhan’ı gönderdiği ve onun bazı halleri bildirilmektedir: Yüksek kapınızın hizmetçilerinin en aşağısı olan Ahmed, (Hâcegân) “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” hazretlerinin tarîkatını bildiren küçük bir kitap yazarak, mübarek huzurunuza gönderdim. Daha müsvette halindedir, mübarek büyüğümüz okuduktan sonra bir daha yazılacaktır. Hâce Bürhan, yola çabuk çıktığı için bir…

6. Mektup

Bu mektup, yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Cezbe ve sülûke kavuşmayı ve Cemâl ve celâl sıfatları ile terbiye olmayı ve Fenâ ve Bekayı ve Nakşbendiyye bağının üstünlüğünü bildirmektedir: Hizmetçilerinizin en aşağısı olan Ahmed, yüksek kapınıza bildirir ki tam mürşid olan Allahü teâlâ, sizin yüksek teveccühlerinizin yardımı ile cezbe ve sülûk yollarının her ikisi ile de terbiye…

7. Mektup

Bu mektup, yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Kendisinin şaşılacak birkaç hâlini bildirmekte ve birkaç şey sormaktadır: Hizmetçilerinizin en aşağısı olan Ahmed, yüksek kapınıza bildirir ki Arşın üstündeki makâma, ruhumun yükselerek ulaştığını anladım. Burası Hâce Behâüddîn-i Buhârî “kaddesallahü sirrehül akdes” hazretlerinin makâmı idi. Bir zaman sonra, maddeden yapılmış olan bu bedenimi de, o makâmda buldum. O zaman…

8. Mektup

Bu mektup, yine büyük mürşidine yazılmıştır. Bekâ ve sahv makâmındaki halleri bildirmektedir: Kölelerinizin en aşağısı olan Ahmed, yüksek kapınıza sunar ki sahva getirdikleri ve bekâya kavuşturdukları günden beri şaşılacak bilgiler ve işitilmemiş mârifetler durmadan, birbiri ardınca ihsan olunmaktadır. Bunların çoğu, büyüklerin söylediklerine ve bildirdiklerine uymamaktadır. (Vahdet-i vücûd) ve buna benzer şeyler için söyledikleri şeyleri daha…